OVERSÆTTELSE

Hos HausLingua leverer vi professionelle oversættelser inden for følgende sprogkombinationer:

Dansk-tysk

Tysk-dansk

Engelsk-tysk

Vi er specialiseret i at oversætte alverdens former for tekster inden for alverdens forskellige emner.

Marketingtekster: hjemmesider, pressemeddelelser, programhæfter, flyers, annoncer, nyhedsbreve, brochurer, artikler, white papers mm.

I de kreative tekster handler det om at få sproget til at udfolde sig og give ordene en friere puls og rytme, der stadig er i takt med målgruppen. Hos HausLingua skaber vi professionelle oversættelser, der tilpasses sprogligt og kulturelt til den målgruppe, du ønsker at henvende dig til. Der skal være plads til at lege med sproget, så vi tager gerne en snak om, hvilke ønsker du har til kreativiteten og sprogtonen.

Hos HausLingua oversættes teksterne altid af en modersmålstalende certificeret oversætter og korrekturlæses ligeså. Det er vigtigt for os, at der altid minimum har været fire øjne på en opgave, inden den forlader vores sproghus, da det giver den bedste kvalitet.

Fagtekster: brugsanvisninger, mødereferater, rapporter, årsberetninger, dagsordener, varetekster mm.

De fagsproglige tekster, der oversættes hos HausLingua, dækker over en bred vifte af områder som politik, teknik, forvaltning, økonomi mm. Vi hjælper dig med at ramme den idiomatisk korrekte tone i teksten og med at bruge de helt rigtige fagtermer. Særligt forskellen på den sproglige opbygning i det danske og det tyske sprog i fagtekster kan give mange forkerte formuleringer, der afslører, at teksten er oversat og efterlader et uprofessionelt udtryk. HausLinguas erfaringsgrundlag bygger på mange års arbejde med det danske og det tyske sprog i sammenligning, så hos HausLingua får du professionelt oversatte tekster, der rammer den rigtige sprogtone og indeholder en korrekt anvendelse af fagtermer på både dansk og på tysk.

Eksempler på emner: hestefoder, brød, børnebøger, økologi, bæredygtige designmøbler, robotteknologi, graviditet, styret underboring, biler, musik, undervisning, investeringer, rom, badehotel, software-programmer, vinduer, gummikomponenter osv.

KONTAKT OS GERNE