Oversættelse

Hos HausLingua leverer vi professionelle oversættelser inden for følgende sprogkombinationer:

Dansk-tysk

Tysk-dansk

Vi er specialiseret i at oversætte følgende former for tekster:

Marketingtekster: hjemmesider, pressemeddelelser, programhæfter til musikfestivaler, flyers, annoncer, nyhedsbreve, brochurer, artikler, mm.

I de kreative tekster handler det om at få sproget til at udfolde sig og give ordene en friere puls og rytme, der stadig er i takt med målgruppen. Hos HausLingua skaber vi professionelle oversættelser, der tilpasses sprogligt og kulturelt til den målgruppe, du ønsker at henvende dig til. Der skal være plads til at lege med sproget, så vi tager gerne en snak om, hvilke ønsker du har til kreativiteten og sprogtonen.

Fagtekster: brugsanvisninger, mødereferater, rapporter, årsberetninger, dagsordener, varetekster mm.

De fagsproglige tekster, der oversættes hos HausLingua, dækker over en bred vifte af områder som politik, teknik, forvaltning, økonomi mm. Vi hjælper dig med at ramme den idiomatisk korrekte tone i teksten og med at bruge de helt rigtige fagtermer. Særligt forskellen på den sproglige opbygning i det danske og det tyske sprog i fagtekster kan give mange forkerte formuleringer, der afslører, at teksten er oversat og efterlader et uprofessionelt udtryk. HausLinguas erfaringsgrundlag bygger på mange års arbejde med det danske og det tyske sprog i sammenligning, så hos HausLingua får du professionelt oversatte tekster, der rammer den rigtige sprogtone og indeholder en korrekt anvendelse af fagtermer på både dansk og på tysk.